Ev / Fotosanat / Akdeniz ve Toros Manzaraları / Torosun Dumanlı dağları ve Feke barajı -Aytepesi yayla manzaraları
Ay

Torosun Dumanlı dağları ve Feke barajı -Aytepesi yayla manzaraları

               Feke, Adana ilinin bir ilçesidir. Adana’ya 122 km uzaklıkta olup deniz seviyesinden 620 m yüksekliktedir.

Tarihçe

             Feke ilk çağlardan günümüze kadar birçok kavim ve Devletlere yerleşim alanı olmuştur. Feke’nin MÖ 16. yüzyılda Hititlerin hakim olduğu bir federasyon bölgesinde kurulduğu rivayet edilmektedir. Son yıllarda Kayseri Kültepe ve Osmaniye Karatepe tablet ve yazıtlarından anlaşıldığına göre yönetim yeri Mezopotamya da ki Asur kenti olan, Asur Devleti vatandaşlarından oluşan tüccarlar MÖ 19. ve 18. yüzyılda Kültepe ve çevresi ile Anadolu’nun değişik yerlerinde ticaret kolonileri kurarak iyi örgütlenmiş bir Pazar ağı geliştirmişlerdir. MÖ 19. yüzyılda Asur ticaret kolonilerinin oluşturduğu Pazar ağında: İç Anadolu’nun yüksek Platoları ile Klikya Ovası arasındaki bağlantıyı sağlayan bir geçit olması ve bu güzergahtan geçen ticaret kervanlarının güvenliğini ve denetimini sağlamak amacıyla hakim noktalara karakollar kurulmuştur. Feke MÖ 6. yüzyılda Perslere, MÖ 333 yılında ise Persleri yenen Büyük İskenderin eline geçmiştir. İskenderden sonra MÖ 1. yüzyıl sonlarına doğru Roma İmparatorluğuna, daha sonraları Bizanslıların eline geçmiştir. 1375 yılında Mısır Memluklarının işgali ile Ermeni hakimiyetine son verildi. Vahka (Feke) Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Mısır seferi sırasında Osmanlı Devleti tarafından feth edilmiştir. Sonraki yıllarda Yüreğir Türkmen Beylerinden Ramazanoğlu ailesinin idaresine girmiştir. Daha sonraki yıllarda Avşarlar, Varsaklar ile Kınık boyuna bağlı sırkıntı, bozdoğan, berber gibi Türkmen boyları bu bölgeyi yaylak olarak kullanmışlardır.

Adana Feke barajı Aytepesi manzaraları

IMG_9391Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9365Adana Feke barajı manzaraları
IMG_9375Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9367Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9373Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9382Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9379Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9360Adana Feke barajı manzaraları
IMG_9510Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9531Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9467Adana Feke Manzaraları
IMG_9528Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9515Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9545Adana Feke Manzaraları
IMG_9471Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9540Adana Feke Manzaraları
IMG_9477Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9488Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9549Adana Feke Manzaraları
IMG_9470Adana Feke Manzaraları
IMG_9541Adana Feke Manzaraları
IMG_9368Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9385Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9381Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9362Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9355Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9556Adana Feke Manzaraları
IMG_9384Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9536Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9473Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9363Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9459Adana Feke Manzaraları
IMG_9357Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9483Adana Feke Aydos yaylası
feke barajı
IMG_9529Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9472Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9389Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9511Adana Feke Aydos yaylası
IMG_9366Adana Feke barajı manzaraları
IMG_9551Adana Feke Manzaraları
IMG_9377Adana Feke baraj manzaraları
IMG_9391Adana Feke baraj manzaraları IMG_9365Adana Feke barajı manzaraları IMG_9375Adana Feke baraj manzaraları IMG_9367Adana Feke baraj manzaraları IMG_9373Adana Feke baraj manzaraları IMG_9382Adana Feke baraj manzaraları IMG_9379Adana Feke baraj manzaraları IMG_9360Adana Feke barajı manzaraları IMG_9510Adana Feke Aydos yaylası IMG_9531Adana Feke Aydos yaylası IMG_9467Adana Feke Manzaraları IMG_9528Adana Feke Aydos yaylası IMG_9515Adana Feke Aydos yaylası IMG_9545Adana Feke Manzaraları IMG_9471Adana Feke Aydos yaylası IMG_9540Adana Feke Manzaraları IMG_9477Adana Feke Aydos yaylası IMG_9488Adana Feke Aydos yaylası IMG_9549Adana Feke Manzaraları IMG_9470Adana Feke Manzaraları IMG_9541Adana Feke Manzaraları IMG_9368Adana Feke baraj manzaraları IMG_9385Adana Feke baraj manzaraları IMG_9381Adana Feke baraj manzaraları IMG_9362Adana Feke baraj manzaraları IMG_9355Adana Feke baraj manzaraları IMG_9556Adana Feke Manzaraları IMG_9384Adana Feke baraj manzaraları IMG_9536Adana Feke Aydos yaylası IMG_9473Adana Feke Aydos yaylası IMG_9363Adana Feke baraj manzaraları IMG_9459Adana Feke Manzaraları IMG_9357Adana Feke baraj manzaraları IMG_9483Adana Feke Aydos yaylası feke barajı IMG_9529Adana Feke Aydos yaylası IMG_9472Adana Feke Aydos yaylası IMG_9389Adana Feke baraj manzaraları IMG_9511Adana Feke Aydos yaylası IMG_9366Adana Feke barajı manzaraları IMG_9551Adana Feke Manzaraları IMG_9377Adana Feke baraj manzaraları

                                                                   Fotoğrafa iyi bakın alt mı yansıma üst mü yansıma

IMG_9377Adana Feke baraj manzaraları

Feke 2 Barajı

                 Feke 2 Barajı ve HES Adana’nın Feke ilçesinde Göksu Nehri üzerindedir. Akenerji firmasına ait santral 69,34 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin 164. Adana’nın ise 11. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye’nin 71. büyük Hidroelektrik Santrali’dir. Feke 2 Barajı ve HES ortalama 151.088.673 kilovatsaat elektrik üretimi ile 45.646 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Feke 2 Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 47.965 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

((((((  Feke’nin eski adı Asmaca dır, Feke barajından sonraki durağımız Torosların zirvesindeki ayın ilk doğduğu Aytepesi  yaylasıdır. Aytepesi yaylası yaklayık 1700 metre rakım civarı Çam ağaçları artık seyrek olarak yetiştiği sedir ormanlarının yoğunlaştığı ormanlık alanda kurulu bir yaylamızdır. Aytepesi adını yaşayan yerel  halkın üzerinden yeni ayın doğuşunu seyrettikleri tepeye koydukları bir addır . Aytepesi Feke Kayadibi köyü sınırları içinde Çataloluk yaylası batısında  gür sedir ağaçları ormanları ile kaplı insanların  gidip görmediği doğası bozulmamış tahtacı köylerinin bol olduğu yörük yaylasıdır   )))))

15. yüzyılın sonlarında Osmanlıların Kilikyayı ele geçirmeleri üzerine Kozanoğulları, Sırkıntıoğulları, Menemencioğulları, Küçükalioğulları gibi birtakım derebeyleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan Kozanoğulları Kozan’da idi ve askerleri Feke havalisinde bulunuyordu.

           I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların Maraş-Antep ve Adana’yı işgalini fırsat bilen Haçin ve Feke Ermenileri buralarda bulunan Türklere, Fransızların tahrikiyle akla hayale gelmedik işkenceler yapmaya başlamışlardır. Kozan’ın Fransızlar tarafından işgal tarihi olan 1919 yılı Feke’nin de işgali demektir.

        Gerçi Feke’ye işgal maksadıyla doğrudan bir Fransız askeri kuvveti gelmemiş olmakla beraber,Fransız askerinden güç alan Ermeniler Türklere işkenceye ve işgal hareketine başlamıştır. Ermenilerin bu hareketlerini önlemek için Kaymakam Şeref Bey şehrin ileri gelenlerini ve halkı silahlandırarak bunlarla mücadeleyi başlatmıştır. Ermeni vahşeti kısa zamanda milli bir ayaklanmaya neden olmuştur. Feke’nin bu vahşetten kurtuluşu 1920 yılının Mart ayına rastlar. Arap Ali kumandasındaki kuvvetlerin Feke’ye girmesiyle Feke’nin kurtuluşu gerçekleşmiştir. Fekeliler her yıl 22 Mart tarihini kurtuluş günü kutlamaktadır.

Hakkında admin

Önerilen

Cumhur-iyet yolları

Cumhuriyetin gelişme dinamikleri ve restorasyon

Cumhuriyet ve restorasyon                   Cumhuriyetin  kuruluşu: sıcak ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!