Eskizler (karalamalar) Teori

ESKİZLER

                         Kapitalist mülkiyet biçimi ve kazanım biçiminden doğan özel sınırların aşılmasına karşın eylem praksiolojisinin akılcılığı ilke olarak aynı kalmaktadır. Öyle görülüyor ki sanayileşme sürecinin hızlandırılması elde edilebilmekte fakat Marx ve Engels Komünist manifestosunda sözünü ettikleri ( Özgür Üreticiler birliği gerçekleşmemektedir. )

                         Marx manifestosun da özgür üreticiler birliğine ulaşması onun bilimsel ütopyasındaki sıçramasıydı. Oysa ilk basamak olmadan dolayısıyla burjuvazinin iktidarı bozulmadan ve karşı iktidar kurulmadan üreticiler birliğine ulaşması imkansızdı. Her şeyden önce iktidarı almak kapitalizme otoriter yapıdan bozarak onu demokratlaştırması ve işçi sınıfının iktidarlarını gerekli kılıyordu. Bunun için Marx işçi ayaklanmalar içinde (Paris Komününü) desteklemiştir. Ama bu iktidarı ele geçirmeyi kapitalizmin en güçlü olduğu ve artık üretilecek bilimsel bir şey kalmadı dendiği 1900 yıllarda mutlak monarşilerin sonrada mutlak burjuvaların dünya iktidarına oynamaları 1. ve 2.  dünya savaşları döneminde burjuvazi  kendi kendisi ile savaşırken dünya iktidar sahnesine  Sovyetler’de işçi iktidarını ilan eder Lenin bu kopuşu hazırlamıştır.

                          Ne yazık ki az gelişmiş bir ülkede oluşmuştur. Çünkü burjuvazinin geliştiği yada zaten tam egemen olamayacak olan işçi sınıfı ne egemenliği nede iktidarı alsa bile iktidarda kalmanın sömürücü sınıf olmanın gerekliliğini yerine getiremezdi.

                         İktidarı ele almak demek iktidar olmak ve iktidarı kendi sınıfının gereklerini yerine getirmek demek değildir. İktidarı her kim alırsa alsın o günkü ekonomik olarak güçlü olan sınıf ve katmanlara dayanmak zorundadır. İktidara gelen sadece varsa eğer kendi çeşnisini katar. Onun dışında var olan sınıfların ve dengelerin üzerinde eylem ve edim yapmak zorundadır. Bu nedenle işçi sınıfının yandaşlarının iktidarı alması demek iktidarın işçi sınıfına hizmet edeceği anlamına gelmez
Her iktidar var olan sınıflar üzerine kurulur ve bu iktidar var olan sınıflara hizmet ettiği sürece iktidar da kalır. Bu nedenledir; yeni bir sınıf yeni bir ekonomik güçlerini yarattığı sürece kendi iktidarını kurar. Bu aynı zamanda kendi mülkiyet biçimini ve birikimlerini yarattığı sürece var olur. İşçi sınıfı bir birikim yaratmayı ve kendi mülkiyetini var edemediği sürece iktidar olamayacak ancak iktidardan kendini egemen sınıfların inayeti ile (kendi çabaları ile) pay verilecektir. İşçi sınıfı bu haliyle ve işçi olarak kaldığı sürece bir yönetme edimini gösteremeyecektir. Çünkü siyasi güçleri manipule edecek yönlendirecek ekonomik gücü yoktur. Bu haliyle ancak kendi yarattığı sendikalar ile ücret talep etme koşullarını iyileştirme çabalarından öte gidemeyecektir.

                        Çünkü işçi sınıfı şu haliyle  ekonomik olarak bir gücü olan değil sadece insan gücü ile sosyal ekonomik  bir gücü olan bu yüzden sadece ve sadece örgütlenmenin dışında kendi ekonomik gücü olmayan bir alt sınıftır. Çünkü üretimin başında onu üreten ve paylaştıran değil ekonominin alt katmanında sadece üreten bir sınıftır.

hakkında admin

Ayrıca Kontrol Edin

Muş ovasında karlı ilk bahar Lale ve murat Köprüsü manzarası

Muş (Ermenice: Մուշ, Kürtçe: Mûş), Muş ilinin merkezi olan ve ile ismini veren şehirdir. Ayrıca …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!